Innovatie

De gezondheidszorg heeft de laatste jaren forse veranderingen ondergaan en staat aan de vooravond van mogelijk nog veel grotere veranderingen. De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan zó hard dat dit invloed gaat hebben op de zorgorganisaties en daardoor op de vastgoedportefeuilles en gebouwen. Welke gebouwen dienen we te realiseren die toekomstbestendig en alternatief aanwendbaar zijn? En hoe neemt een zorgorganisatie deze ontwikkelingen mee in een besluitvormingsproces? Dit zijn vragen waar we dagelijks mee bezig zijn. De reacties op eerdere presentaties hebben geleid tot de opzet van een Nationale trendradar zorgvastgoed. 

Arbol kijkt goed om zich heen om innovatieve toepassingen te vinden die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het vastgoed. Ook (technologische) innovaties voor cliënten, patiënten of professionals, die niet direct een koppeling hebben met gebouwen kunnen impact gaan hebben op de ontwikkeling van nieuw vastgoed. Arbol volgt de ontwikkelingen en innovaties op de voet, zowel nationaal als internationaal. Zowel gedurende deze zoektocht als bij de ontwikkeling van vastgoed zijn cliënten, patiënten of huurders leidend. In iedere opgave of project bezitten zij een prominente rol.